Kezdőlap

ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Iktatószám: 17/2021/0531

A 264/2021. (V.21.) számú Korm. rendelettel módosított 202/2021. (IV.29.) sz. Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján a maszkviselés sportlétesítményben, sportverseny alkalmával nem kötelező a versenyző és az edzője számára. A Magyar Sakkszövetség elnöksége az újabb kormányzati enyhítő intézkedéseket, valamint a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos adatok kedvező alakulását figyelembe véve az alábbi határozatot hozta 2021. június 1-től hatályosan.

Az MSSZ Elnöksége eltörli a kötelező maszkviselést a sakkversenyek versenyzőire és bíróira vonatkozóan. A nézők esetében kötelező jelleggel fenntartja a maszkviselést. A bíróknak és a versenyzőknek ajánlja a maszkviselést.

Az MSSZ Elnöksége engedélyezi amatőr sakkversenyek megrendezését azzal a kitétellel, hogy beltéren megtartott esemény esetén az azon jelenlévő 18. életévet betöltött személyek védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, és azt a belépéskor a szervezők – a személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal együtt – ellenőrzik.

Budapest, 2021. május 31.

az MSSZ Elnöksége